PDA

View Full Version : কুন্দুজ বিজয় নিয়ে কুফরি মিডিয়ার কয়েকটি ভিডিও সংবাদAbu Waqas
10-04-2016, 12:58 PM
Afghanistan: Taliban claim they control Kunduz || - FRANCE 24 English


https://www.youtube.com/watch?v=7M6mPnfYGV4

Link:- https://www.youtube.com/watch?v=7sQ_S5uCzXE

Abu Waqas
10-04-2016, 01:00 PM
Afghanistan: Taliban storm into Afghanistan's Kunduz ||- Al-Jazeera

https://www.youtube.com/watch?v=f5Xh8roV1xo


https://www.youtube.com/watch?v=f5Xh8roV1xo