PDA

View Full Version : সাম্প্রতিক রিলিজ ।। অত্যাচারির স্বাদ মিটানো।।হৃদয়গ্রাহী সিরিজের ২য় পর্ব।।HIND_AQSA
03-25-2018, 08:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

আল-কায়দা মালি শাখার আয-যালাক্বা মিডিয়ার পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক রিলিজ পেয়েছে
“অত্যাচারির স্বাদ মিটানো” (হৃদয়গ্রাহী সিরিজের ২য় পর্ব)
http://i.cubeupload.com/xEJi3R.jpg

ডাউনলোডঃ

HQ: (959.2 MB)

http://www.dailymotion.com/video/x6gn6kp
https://1drv.ms/u/s!AnEv1JyfJiRcaFtyzjN9eltXdJU
https://cloud.mail.ru/public/6GCr/PW1VTr6Ws
https://ok.ru/video/611530115590
https://3rbup.com/4317790c6465ade5
http://easyvid.org/q5kzikx7jx5t

https://photos.app.goo.gl/f3FAEs59yPxBXEzA2

ভিডিও লিংক

https://my.mail.ru/gmail.com/yaasiransaari45/video/_myvideo/2.html
https://www.4shared.com/video/bfaRCFv9ca/Deterring_the_Tyrants_2__H_.html
https://drive.google.com/file/d/1fY6PSj13UvsHFsns-c9r5hdvfCzhifOS/view
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZOli47ZuubE97gnNfXzJJF9fAGuBb5lzSn7
MQ:(463.6 MB)
https://1drv.ms/v/s!AnEv1JyfJiRcaUGTIzoUERWp770
https://cloud.mail.ru/public/KAXz/LExxBk4Pv

https://ok.ru/video/611545385478

https://3rbup.com/63cb7f810c02cb26

http://easyvid.org/4s9yywq0r53d

Video Player
https://my.mail.ru/gmail.com/yaasiransaari45/video/_myvideo/3.html

https://www.4shared.com/video/pG3NgD0xca/Deterring_the_Tyrants_2__M_.html

https://drive.google.com/file/d/1iYFolQggoJRAuJFlmMLSZEZcTo_HxtmW/view
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpNi47Zf1PnlEMOdk8piLzEp9C3eFwjBjRV
LQ: (118.9 MB)

https://1drv.ms/v/s!AnEv1JyfJiRcanvsRXBLjGEDUvE
https://cloud.mail.ru/public/MAw5/MDjnEnyKV
https://ok.ru/video/611556854278
http://easyvid.org/ur6oqsmc1mon
https://3rbup.com/82d7e04917b816cb


Video Player
https://my.mail.ru/gmail.com/yaasiransaari45/video/_myvideo/4.html
https://www.4shared.com/video/NWwiHFS-ca/Deterring_the_Tyrants_2__L_.html

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZevi47ZxRSOpVNVRuRcxiFQBSEuijLP1ify

MOBILE HQ:(60.6 MB)

https://1drv.ms/v/s!AnEv1JyfJiRcbLLCgoGZYf_rvj8

https://3rbup.com/88cb867d886ac2ac
http://easyvid.org/zow2bpsuyytw

Video Player
https://www.4shared.com/video/w7qMZadtca/Deterring_the_Tyrants_2__Mobil.html

https://drive.google.com/file/d/1sc9TYuDwtm1S1fxAqKQK2PSm9h9qysvL/view

https://my.pcloud.com/publink/showcode=XZ12r47Z2NK6CsK7OuQi0CCKzIQec8Pdvm7V
MOBILE LQ: (35.9 MB)
https://1drv.ms/v/s!AnEv1JyfJiRca4MfbK2HiIyeM9I
https://3rbup.com/ef3a8552232e5f9b

http://easyvid.org/rjbqo2f1bytw

Video Player
https://www.4shared.com/video/rFwj8XBLei/Deterring_the_Tyrants_2__Mobil.html

https://drive.google.com/file/d/1EyzlV5qu_lkTHf3prby58ZmnFqZ6Pgps/view
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZTsr47ZTwCeE5HWauRSp21hvHz0Kz7156Yy

✦✦•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✦•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✦✦

জামায়াতু নুসরাতিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
প্রকাশনায়ঃ আজ-জালাক্বা মিডিয়া

বিদ্রোহী..
03-26-2018, 05:49 AM
আলহামদুলিল্লাহ